Johannes von Buttlar - Szczelina czasu.pdf

(539 KB) Pobierz
Johannes von Buttlar
Szczelina czasu
Spotkanie z niepojętym
Tytuł oryginału:
Zeitriß, Begegnung mit dem Unfaßbaren
Tłumaczenie z j. Niemieckiego:
Ryszard Turczyn
–1–
„Szczelinę czasu” poświęcam „Loriemu” Rabie von Vana,
Acheleńczykowi, na pamiątkę wizyty na błękitnej planecie Tellur
–2–
Podziękowanie
Tym wszystkim, którzy swoją cierpliwością, wyrozumiałością, a zwłaszcza inspirującymi rozmo-
wami przyczynili się do powstania tej książki. Mojemu wydawcy drowi Herbertowi Fleissnerowi
za zaufanie.
Johannes von Buttlar
–3–
Spis treści
Prolog
1. Biblioteka z przyszłości
2. Czas snu
3. Wspomnienie dawnego życia
4. Uskok czasu
5. Wrota nicości
6. Tajny projekt „Majestic 12”
7. Ślady Kosmitów
8. Planeta Enigma
9. Kosmici
10. Człowiek z obcej planety
11. Światy równoległe
12. Poza Einsteinem
13. Dusza Wszechświata
14. Szczelina czasu
Bibliografia
Objaśnienia niektórych terminów
–4–
Prolog
Czas dla większości z nas ucieleśniony jest w kalendarzach i zegarach, których nieprzer-
wany, monotonny rytm wybijanych godzin przypomina o przemijalności chwili obecnej, o
Wczoraj, Dziś
i
Jutrze,
o narodzinach, życiu i śmierci.
Ponieważ „podzieliliśmy” czas, możemy zadać pytanie o wiek ludzkości, Ziemi, naszego
Układu Słonecznego i o wiek Wszechświata. Co więcej, ze zjawiskiem tym związane jest nawet
pytanie o
Skąd
i
Dokąd,
ponieważ bez czasu nie byłoby ruchu, drgań ani reakcji. Nic by nie
istniało, nie byłoby ludzkości ani Wszechświata.
Wydaje się, iż bieg czasu jest niezmienny, nieodwracalny i niepodatny na ingerencję z zew-
nątrz. Lecz w tym przypadku pozory mylą, ponieważ liczne nie dające się wyjaśnić incydenty w
naszym świecie wskazują na to, że nasze ortodoksyjne pojmowanie czasu i przestrzeni opiera
się na bardzo kruchych podstawach. Niekiedy bowiem pojawia się coś jak „szczelina czasu”,
pozwalając na fantastyczne spotkania z
Niepojętym,
wstrząsające podstawami istniejących
dogmatów.
Przyzwyczajony do myślenia w konwencji prostych ciągów przyczynowo-skutkowych, czło-
wiek musi nastawić się na przyjęcie wymiarów myślowych zastrzeżonych dotąd wyłącznie dla
literatury spod znaku science-fiction. W przeważającej mierze trzymające się dotychczas me-
chanicystycznych schematów myślenia przyrodoznawstwo dotarło już do swych granic, których
przełamanie przeniesie ludzkość na nowy, wyższy poziom świadomości. Rewolucyjna dla fizyki
Einsteinowska teoria względności i Heisenbergowska zasada nieoznaczoności dowiodły, że uz-
nawane za powszechne i niezmienne prawa przyrody w rzeczywistości zachowują swą ważność
w ograniczonym stopniu i tylko w określonych warunkach.
Pogląd, iż Wszechświat składa się z energii i materii w trójwymiarowej przestrzeni i ulega
zmianom w jednowymiarowym czasie, zaprzecza nieporównanie bardziej złożonej rzeczywis-
tości o dodatkowych wymiarach, zazwyczaj niedostępnych dla naszych zdolności poznawczych.
Wszystko wskazuje bowiem na to, że fizykalny Wszechświat jest zaledwie częścią większej
całości – niejako Multiwszechświata – który objawia nam się niekiedy zupełnie niespodziewanie
przez „pęknięcie” czy „szczelinę” w czasie.
Na podstawie najróżniejszych zagadkowych zdarzeń postaramy się w niniejszej książce wy-
kazać, jak kruchy jest nasz obraz świata, jak subiektywne jest nasze pojmowanie rzeczy-
wistości. Poprowadzimy Czytelnika ku mnogości innych światów, do których dostęp nie jest
człowiekowi zabroniony, lecz tylko przed nim ukryty.
Czy to jeśli idzie o ludzką psyche, czy też o wykazanie istnienia istot rozumnych we Wszech-
świecie, we wszystkich tych dziedzinach najnowsze osiągnięcia badawcze wskazują na istnienie
wielości łączących się ze sobą światów. Znajdujemy się u progu gruntownej przebudowy
świadomości, która otworzy przed ludzkością nową erę.
Zapraszam w fantastyczną podróż do wewnętrznego i zewnętrznego świata
Bycia.
–5–
Zgłoś jeśli naruszono regulamin