Bator - Wojna Galicyjska 2008.pdf

(35317 KB) Pobierz
JULIUSZ BATOR
Wojna galicyjska
Działania armii austro-węgierskiej
na froncie północnym (galicyjskim)
w latach 1914-1915
© Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o.
Kraków 2008
© Copyright by Juliusz Bator Kraków 2008
ISBN: 978-83-7396-747-2
Wydanie II, rozszerzone
Redakcja: Magdalena Olkuśnik
Korekta: Małgorzata Piwowarczyk, Jakub Muchowski
Indeks: Jakub Muchowski
Opracowanie map: Andrzej Najder
Skład: Filip Lohner
Projekt okładki: Filip Lohner
Konsultacja naukowa: Marcin Mikulski, Krzysztof Wielgus, Andrzej Zaręba
Ilustracje oraz podpisy zdjęć: Andrzej Zaręba
Fotografie: zbiory własne Andrzeja Zaręby, Juliusza Batora oraz Wydawcy
Fotografia ze strony 243 pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o.
ul. Pilotów 71, 31-462 Kraków
tel. (12)410 86 23
(12)410 86 21
e-mail: office@libron.pl
www.libron.pl
Wierni przysiędze i obowiązkowi,
W boju krew swoją i życie oddali.
Bez względu na to, czy na dziejów szali
Wrogiem nam, czy też przyjacielem byli
Jako żołnierze wzorowi - na wieczną pamięć zasłużyli.
Epitafium pióra Hansa Hauptmana z tablicy na
cmentarzu wojennym nr 52 w Zdyni
Ku chwale tych, którzy wówczas walczyli,
i tych, którzy dzisiaj pamiętają
Zgłoś jeśli naruszono regulamin