4. Apokalipsa Pawła.pdf

(237 KB) Pobierz
25
z czasowników. Przebywanie duszy w ciele potraktowane jest
jako kara (21, 19-20). Trudniej natomiast
powiedzieć,
gdzie znajduje
się
ziemia
należąca
do
umarłych
(20, 9), z której pochodzi dusza
i co ta ziemia oznacza, czy rzeczywisty
świat
ludzi
żyjących,
czy
miejsce kary po
śmierci. Paweł
pragnie
również wejść
do teg(}
świata
(23, 14), aby
uwolnić więzionych
przez demonów jakby z nie-
woli
babilońskiej
a samych demonów
uwięzić
- bo tak chyba"
należy
rozumieć
ten
dosyć
trudny do interpretacji fragment (23, 14-17).
Apokalipsa
Pawła
nie
może
zatem
mieć
nic wspólnego ze
znaną
do--
tychczas
Visio
s.
Pauli,
ale
być może
jest
tą,
której zdaniem E p i-
f a n i u s z 'a
używali
gnostycy - Kainici
9.
Tłumaczenie,
które podajemy
niżej,
stara
się być
jak najbardziej
wierne koptyjskiemu
oryginałowi, oczywiście
niejednokrotnie kosztem
stylistyki polskiej. Wydaje
jednak,
że
i sam
oryginał
reprezentuje
,raczej prymitywny i niejasny sposób
wyrażania myśli.
Pani Dr Albertynie S z c z u d
ł
o w s k i e j, Adiunktowi
Zakładu
Egiptologii UW,
dziękuję
za
korektę tłumaczenia
oraz fachowe uwagi
filologiczne.
17 Apokalipsa
1
szość
Pawła
18,1-2 .
3
w ...
4 tej drogi i
5 wtedy powiada to,
że
...
droga do Jerycha
2...
mały chłopiec,
który mówi:
powiedz swoje
imię
...
ciebie, który
jesteś
na drodze.
Chłopiec
18, 10
znał Pawła
i
chciał porozmawiać
z nim
po przyjacielsku swoimi
słowami,
aby
3
znaleźć podstawę
rozmowy
z nim.
Mały chłopiec odrzekł
15
mówiąc
to: znam
ciebie, Pawle, kim
jesteś,
ty
jesteś
tym, którego
pobłogosławiono
4
w
łonie
twej matki,
ponieważ powołałem
Epifaniusz, Pan 38, 2, 5.
Miejsca nieczytelne lub tekst zniszczony
ginalnym tekstu koptyjskiego.
2
Por. Psklem. Recg.
I.
71-72.
3
Zdanie koptyjskie jest
tautologią,
ale tak
w
tekście
greckie
hina.
4
Jer 1, 5.
9
l
podaję
za wydaniem ory-
należy przetłumaczyć użyte
,,-
'26
ciebie; i pójdziesz
do swych
przyjaciół
20
ponieważ
ja
powołałem
ciebie,
ja jestem tym, który ...
18,23-28
.
19, 1 bowiem .
ostatni. ..
całkowi
ty...
pośród
archontów i tych mocy
...
aniołów
i
sił
5
i
całego świata
demonów
... który objawia
się
w ciele dla nasienia duszy.
I
gdy
zakończył tę wypowiedź
10
odrzekł mówiąc
to'
do mnie:
obudź
twój
umysł,
PawIe i zobacz,
że
ta góra
na
którą
wchodzisz, jest
górą
Jerycha i poznasz rzeczy ukryte w tych rzeczach, które
objawione.
15
Dwunastu
apostołów zaś,
do których
przybędziesz,
to duchy
wybrane.
I
oni
pozdrowią
ciebie.
Podniósł
swoje oczy w
górę
i
zobaczył
ich
20 (i) pozdrowili go. Wtedy
mały chłopiec,
który z nim
rozmawiał, odprowadził
go na
górę
na
wysokość, aż
do trzeciego
5
nieba i
przeszedł
25 w
górę
do czwartego nieba.
Odezwał
się
do niego Duch
święty
mówiąc'
to: Spójrz
i zobacz swój obraz
na ziemi.
I
spojrzał
30 w
dół
i
zobaczył
tych, którzy
byli na ziemi.
Zobaczył
...na ...
20, 1 ...
.i
zobaczył
...
dwunastu
apostołów
po jego prawicy i lewicy
/
podczas stwarzania. Duch
zaś
5
poruszał się
przed nimi.
Ujrzałem
w czwartym niebie
według
rodzaju,
zobaczyłem aniołów
podobnych
5
2 Kor 2, 12.
do Boga,
aniołowie sporządzali jakąś
duszę
z ziemi
należącej
do
20, 10
umarłych
6.
Umieścili ją
w drzwiach.
'czwartego nieba i
aniołowie
chłostali ją.
Dusza,
odpowiadała mówiąc
to:
Jaki grzech
popełniłam
15 na
świecie? Odpowiedział
celnik,
który
siedział
w czwartym niebie
mówiąc
to:
Nie
godziło się
tobie
czynić
tych
niesprawiedliwości
wszystkich w
świecie należącym
do
20
umarłych.
Dusza
odpowiedziała
mówiąc
to:
przyprowadź
świadków,
niech
mówią
w jakim ciele
popełniłam niesprawiedliwość
...wcielenie, które
25 ja
sprawiłam.
Przyszli inni
świadkowie. Odpowiedział'
30
21,1
5
:21, 10
pierwszy
mówiąc
to: Czy
ja nie
istniałem
I
w
jakimś
ciele? Dwu
...
powstało
przeciw tobie
do ... w gniewie i
złości
i za
wiści.
A
drugi
odezwał się
i
rzekł:
Czy ja nie
byłem
na
świecie
?
Wszedłem
do widzenia
piątej
godziny i
zoba~zyłem
ciebie. A. ;oto
teraz, obecnie upominam ciebie z powodu
zabójstwa, które
zrobiłaś. Odrzekł
trzeci
mówiąc
to:
Czy ja nie
przyszedłem
do ciebie
o dwunastej godzinie dnia, gdy
słońce już
chce
zachodzić, dałem ciemność
aż skończyłaś grzeszyć?
15 Gdy dusza to
usłyszała
popatrzyła
w
dół
i
zasmuciła
się
wielce. Potem
popatrzyła
w góry' i zrzucili
20
do
ciał,
które przygotowywali.
...1 oto przestali
być
świadkami.
Moje. oczy
podniosłe'm
w
górę
i
zobaczyłem
I
8
Dosłc>wnie ~,zabitych"
por. Crum Diet. 159 a.
28
Ducha, który
mówił
do mnie:
25 Pawle,
chodź, podejdź
do mnie.
:Zaś
ja
szedłem
otworzyła się
brama i
wszedłem
do
piątego
nieba.
Zobaczyłem zaś towarzyszących
mi
5
10
22, 15
20
30
23,1
5
7
Ps 2.
9.
25
30
22, 1
ze
mną
dokąd
Duch z nami
chodził
i
zobaczyłem jakiegoś
ogromnego
anioła
w
piątym
niebie, który
trzymał
jakąś żelazną laskę
7
w swej
ręce.
Było
z nim jeszcze trzech innych
aniołów.
I
spojrzałem
na
ich twarze. Oni
zaś współzawodniczyli
między sobą.
Bicz
mieli w swych
rękach pędząc
dusze
na
sąd.
Ja
zaś szedłem
z Duchem
i otwarto mi
bramę.
Więc weszliśmy
do szóstegQ nieba
i
zobaczyłem towarzyszących
mi
apostołów
idących
ze
mną.
A Duch
święty prowadził
mnie na ich czele.
I
popatrzyłem
w
górę
i
zobaczyłem
ogromne
światło,
które
świeciło
w
dół
do
piątego
nieba.
Odezwałem
się mówiąc
to do celnika;
który
był
w szóstym niebie: Otwórz
mi i Duchowi
świętemu,
który jest przede
mną. Otworzył
rni
bramę
do siódmego nieba.
Zobaczyłem
stqrego
człowieka
...
światłości.
..
...
białego
...
...w siódmym niebie...
...
światłość większa
od
słońca
...
...krotnie.
Odezwał
się
ten starzec
mówiąc
to: do mnie:
Dokąd
chcesz
iść,
Pawle,·
błogosławiony
i
odłączony już
w
łonie
swej matki?
Ja
zaś spojrzałem
na Ducha,
a on
skinął
mi
głową mówiąc
do mnie: Mów z nim.
\
.
apostołów idących
/'
29
Odpowiedziałem mówiąc
do starca:
Chcę pójść
10 z którego
pochodzę.
I
odpowiedział
mi starzec:
Skąd jesteś?
Odrzekłem
sam
mówiąc
to:
Chcę dojść
do
świata
tych,
którzy zmarli, a bym
wziął
do niewoli
8
23,15
tę właśnie niewolę,
którą
oni uczynili
niewolą
w czasie niewoli
babilońskiej.
Odpowiedział
mi starzec i
rzekł:
W jaki sposób
będziesz mógł
20
oddalić się
ode mnie?
Spójrz i zobacz te
władze
i te moce.
Odpowiedział
Duch
mówiąc
to: Daj mu
znak, który masz w
ręce
i
25
wypuści cię.
I wtedy
dałem
mu
znak. On
zwrócił swoją
twarz
w
dół,
do swego stworzenia
i do tych, którzy byli jego mocami.
A wtedy
otworzyło się
siódme
30 niebo i
weszliśmy
do
24,1
Ogdoady.
Zobaczyłem
Dwunastu
apostołów.
Oni
pozdrowili mnie i
weszliśmy
do
dziewiątego
nieba. Pozdro-
5
wiłem
tych wszystkich, którzy byli
w
dziewiątym
niebie i
weszliśmy
do
dziesiątego
nieba. Ja
zaś
pozdrowiłem towarzyszącego
mi Ducha.
24,9
Apokalipsa
Pawła
to
do miejsca
Piastów
kiW
-wy
Ks. WINCENTY MYSZOR
8
Ef 4. 8 (Ps 68,
19).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin