Coldwind_G._-_Zrozumiec_programowanie.pdf

(11457 KB) Pobierz
Spis treści
Przedmowa
Wstęp
O autorze, o książce
Podziękowania
Zgłaszanie błędów i errata
Część I. Kilka codziennych czynności
Rozdział 1. Konsola i interpreter poleceń
1.1. Wykorzystanie interpretera
1.2. Przekierowania
1.3. Przykładowe polecenia wykorzystujące przekierowania
1.4. Bieżący katalog roboczy
1.5. Zmienne środowiskowe
1.6. Skrypt startowy
1.7. Konsola okiem programisty
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 2. Czytanie nieznanego języka
2.1. Podobieństwa i różnice
2.2. Studium przypadku
2.3. Uwagi na koniec
Ćwiczenia
Bibliografia
Część II. Podstawy
Rozdział 3. Podstawy architektury komputerów
3.1. Własny (wirtualny) komputer
3.2. Rejestry procesora
3.3. Kod maszynowy
3.4. Zestaw instrukcji
3.5. Pamięć operacyjna
3.6. Komunikacja z urządzeniami
3.7. Przerwania
3.8. Konsola znakowa
3.9. Programowalny timer
3.10. Przykładowy „kompilator”
3.11. Emulator
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 4. Typy liczb naturalnych i całkowitych
4.1. Zapis binarny i heksadecymalny
4.2. Typy liczb naturalnych
4.3. Liczby całkowite
4.4. Little i Big Endian
4.5. Przepełnienie zmiennych naturalnych i całkowitych
4.6. Przycięcie wyniku
4.7. Saturacja
4.8. Zasygnalizowane przepełnienie
4.9. Niezdefiniowane zachowanie
4.10. Awans zmiennej
4.11. Duże liczby
4.12. Obsługa przepełnienia w praktyce
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 5. Typy pseudorzeczywiste
5.1. Wstęp do liczb zmiennoprzecinkowych
5.2. Ułamki binarne
5.3. IEEE 754 i zmienne binarne
5.4. Kodowanie IEEE 754 Double Precision
5.5. Wartości specjalne i zdenormalizowane
5.6. Istotne wartości zmiennoprzecinkowe
5.7. Porównanie liczb zmiennoprzecinkowych
5.8. Dziesiętne typy zmiennoprzecinkowe
5.9. Typy stałoprzecinkowe
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 6. Znaki i łańcuchy znaków
6.1. ASCII i strony kodowe
6.2. Unicode
6.3. Łańcuchy znaków
6.4. Konwersja kodowań
Ćwiczenia
Bibliografia
Część III. Wykonywanie programu
Bibliografia
Rozdział 7. Procesy
7.1. Procesy w systemie operacyjnym GNU/Linux
7.2. Procesy w systemie operacyjnym Windows
7.3. Programowe tworzenie nowego procesu
7.4. Plik wykonywalny a nowy proces
7.5. API debuggera
7.6. Dziedziczenie po procesie rodzicu
7.7. Inne operacje na zewnętrznych procesach
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 8. Wątki
8.1. Tworzenie nowych wątków
8.2. Typy wątków i ich przełączanie
8.3. Kontekst wątku
8.4. Zmienne lokalne dla wątku
8.5. Pula wątków
Bibliografia
Rozdział 9. Synchronizacja
9.1. Blokujące atomowe bariery
9.2. Spinlocki – wirujące blokady
9.3. Muteksy i sekcje krytyczne
9.4. Zdarzenia i zmienne warunkowe
9.5. Problemy w synchronizacji
Ćwiczenia
Bibliografia
Część IV. Pliki i formaty danych
Bibliografia
Rozdział 10. System plików
10.1. Podstawowe operacje na systemie plików
10.2. Prawa dostępu
10.3. Operacje na plikach i danych
10.4. Ciekawe mechanizmy systemu plików
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 11. Pliki binarne i tekstowe
11.1. Pliki tekstowe
11.2. Pliki binarne
11.3. Wstęp do serializacji
11.4. Formaty plików
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 12. Format BMP i wstęp do bitmap
12.1. Grafika rastrowa
12.2. Canvas, surface, image, ...
12.3. Przegląd popularnych formatów pikseli
12.4. Wyświetlenie bitmapy
12.5. Ogólna struktura pliku BMP
12.6. Nagłówek BITMAPFILEHEADER
12.7. Nagłówek BITMAPINFOHEADER
12.8. Słowo o implementacji
12.9. Implementacja 24-bitowego BI_RGB
12.10. Paleta kolorów
12.11. Kompresja RLE w wydaniu BMP
12.12. Implementacja RLE8
12.13. Podsumowanie
Ćwiczenia
Bibliografia
Rozdział 13. Format PNG
13.1. Struktura PNG
13.2. Bloki IHDR oraz IEND
Zgłoś jeśli naruszono regulamin