instrukcja obsługi telefonu Smartfon Samsung Galaxy Xcover 3.pdf

(4756 KB) Pobierz
SM-G388F
Instrukcja obsługi
www.samsung.pl
Polish. 12/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Spis treści
Przeczytaj najpierw
Wprowadzenie
7
8
10
15
17
18
18
Zawartość opakowania
Wygląd urządzenia
Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii
Korzystanie z karty pamięci
Zakładanie paska na rękę
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Łączność sieciowa
34
34
35
Sieć komórkowa
Wi-Fi
Udostępnianie internetu
Personalizacja
37
39
40
40
42
Zarządzanie ekranem startowym i
ekranem aplikacji
Ustawianie tapety i dzwonków
Zmiana metody blokowania ekranu
Przenoszenie danych z poprzedniego
urządzenia
Konfiguracja kont
Podstawowe informacje
19
22
26
28
28
30
31
32
32
33
Posługiwanie się ekranem dotykowym
Układ ekranu startowego
Panel powiadomień
Otwieranie aplikacji
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
Wprowadzanie tekstu
Zrzut z ekranu
Moje pliki
Tryb bardzo niskiego zużycia energii
Zwiększanie czułości ekranu dotykowego
Telefon
43
44
45
Nawiązywanie połączeń
Odbieranie połączeń
Opcje dostępne w trakcie połączeń
Kontakty
46
47
Dodawanie kontaktów
Wyszukiwanie kontaktów
2
Spis treści
Wiadomości i poczta e-mail
48
49
Wiadomości
E-mail
Menedżer urządzenia i
danych
75
76
77
77
Aktualizacja urządzenia
Przesyłanie plików pomiędzy
urządzeniem a komputerem
Wykonywanie kopii zapasowej i
przywracanie danych
Zerowanie danych
Aparat
52
53
55
Fotografia podstawowa
Tryby fotografowania
Ustawienia aparatu
Ustawienia
Galeria
57
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
78
78
82
84
86
Ustawienia — informacje
Połączenia
Urządzenie
Osobiste
System
Przydatne aplikacje i funkcje
58
59
60
61
62
62
63
64
65
S Terminarz
Internet
Wideo
Zegar
Kalkulator
Notatka
Dyktafon
Radio
Aplikacje Google
Rozwiązywanie problemów
Łączenie z innymi
urządzeniami
68
70
72
74
Bluetooth
Wi-Fi Direct
NFC
Drukowanie zdalne
3
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
W zależności od regionu, operatora sieci lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji
zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez firmy inne niż Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem
korzystanie z multimediów.
Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za
pomocą funkcji Wi-Fi.
Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W
przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o
kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji
instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
4
Przeczytaj najpierw
Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności
Urządzenie może zostać uszkodzone w wypadku kontaktu z wodą lub kurzem. Należy przestrzegać
tych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić jego odporność na wodę i kurz.
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu
przez ponad 30 minut.
Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta. W przeciwnym razie może ona
przepuszczać wodę i pył.
Nie należy trzymać urządzenia pod wodą przez dłuższy czas.
Nie należy narażać urządzenia na kontakt
z wodą poruszającą się z dużą siłą,
na przykład wodą
płynącą z kranu, falami morskimi czy wodospadami.
Nie należy otwierać pokrywy urządzenia, gdy urządzenie znajduje się w wodzie lub bardzo
wilgotnych miejscach, na przykład na basenie lub w łazience.
Nie należy otwierać tylnej pokrywy mokrymi rękami lub gdy urządzenie jest mokre.
Gumowe uszczelki zamontowane na tylnej pokrywie
to ważne komponenty urządzenia.
Podczas otwierania i zamykania tylnej pokrywy należy uważać, aby uniknąć uszkodzenia
gumowej uszczelki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy się również upewnić, że
gumowych uszczelek nie pokrywają żadne nieczystości, takie jak piasek lub kurz.
W wypadku kontaktu urządzenia ze słodką wodą należy dokładnie wytrzeć je czystą
miękką szmatką. W wypadku kontaktu urządzenia z cieczą inną niż słodka woda należy
bezzwłocznie spłukać je słodką wodą, po czym dokładnie wytrzeć czystą miękką szmatką.
Jeżeli pomimo tych zaleceń urządzenie nie zostanie odpowiednio spłukane słodką wodą i
wytarte, może to wpłynąć na jego działanie lub wygląd.
Tylna pokrywa może się poluzować,
jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub coś w nie
uderzy.
Należy upewnić się, że wszystkie osłony dobrze przylegają i są szczelnie zamknięte.
Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik są mokre,
podczas
rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Należy upewnić się, że mikrofon i głośnik są czyste i
suche, wycierając je suchą szmatką.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin