Nalewki - Gajko- 1958.pdf

(20900 KB) Pobierz
Jan
Gajkoś
NALEWKI
POLSKIE" 'WYDAWNICTWA
GOSPODARCZE
Recenzent: Emil
Pawłowski
Redaktor: Jerzy
Małysz
.
,-.;
Okładkę projektował:
Stronę tytułową,
Franciszek Winiarski
projektował
winiety
i
przerywniki
Paweł
Bujnicki
PRINTED
IN
POLAND
PWG 2/58. Wydanie l.
Nakład
4() 160 egz. Ark.
wyu.
3,8, ark. druk. 5.
Papier druk. sat. kI. V, 80 g, 82XIC4/32. Fabryka Papieru we
Włocławku.
Oddano do
składania
23. VI. 58. Podpisano do druku 8. VIII: 58. Druk
ukończono
we
wrześniu
1958 r.
Cena
6,-
Katowicka Druk.
Dziełowa,
Katowice 3 Maja 12. Zam. 455/25.6. 58. C-19
Nalewki
UWAGI OGOLNE
Prawie w
każdym
domu, szczgólnie na wsi,
istnieją
stare,
wypróbowane przep4sy
przyrządzania
nalewek. Z przepisa-
mi tymi
związane są często różne mesłuszne
sposoby
postę­
powania. Do
najczęściej
spotykanych
należy zawiązywanie
gąsiora muślinem
lub
płótnem,
zamiast zamykania korkiem.
Ma to podobno
przyczyniać się
do powstawania specjalnego
smaku. Sposób ten
należy
stanowczo
odradzić, gdyż
spirytus
i zawarte w owocach
związki
zapachowe
ulatniają się łatwo,
a parowanie spirytusu
obniża
moc nalewki. Przepisy te zale-
cają równi~
gotowanie nalewek z cukrem, co podobno
na polepszenie smaku nalewki. Rezultat
zaś
jest
taki sam jak pI'zy
zawiązywaniu
butli
muślinem: ałkohol
i
związki
zapachowe
ulatniają się,
a moc nalewki maleje.
Jedynym sposobem przyspieszenia procesu otrzymywania
nalewek jest zapiekanie owoców zasypanych cukrem ,i zala-
nych
wódką
i spirytusem, lub tylko spirytusem, w garnka'ch
oblepionych chlebowym ciastem i umieszczonych w piecu
chlebowym; ani
związki
zapachowe, ani spirytus nie ulat-
niają się
wtedy. W taki sposób otrzymuje
się
wyborne zapie-
kanki
ukraińskie.
W celu otrzymania m o c n e j n a l e w k i 11Iajlepiej po
zlaniu z owoców wódki lub spirytusu
zasypać
je
grubą
warstwą
cukru,
wystawić
na
działanie
promieni
słonecznych
lub
odstawić butelkę
w
ciepłe
miejsce
i
potrząsać nią, aż
cukier
rozpuści się zupeŁnie.
Otrzymany syrop
przesączyć
i
zmieszać
'Z
uprzednio
zlaną nalewką
.
.A<by
otrzymać nalewkę
o m n
i
e j s z e j m o c y gotuje
się
oddzielnie syrop z ,cukru i wody ,i do
,gorącego
jeszcz.e syropu
wlewa
odcedzoną
z owoców
nalewikę
- nigdy odwrotnie,
bowiem wlewanie syropu do nalewki
uniemożliwia
otrzy-
manie klarownej nalewki. Gdyby jednak nalewka nie
był,a
zupełnie
klarowna,
można ją przesączyć ('zależnie
od stopnia
jej
·zmętnienia)
prz.ez worek flanelowy,
grubą warstwę
waty
lub
bibułę.
W obu ostatnich przypadkach przed
włożeniem
waty lub
bibuły
do lejka
należy ułożyć
w nim
wkoło
ka-
wałki
czystej
słomy;
w przecriwnym razie wata. lub
bibuła
przylgną
szczelnie do
ścianek'
lejka, a
sączenie zupełnie
ustanie lub
będzie przebiegać
bardzo wolno. W wielu przy-
padka,ch dodanie szczypty kwasku cytrynowego wystarczy
zupełnie
do sklarowania nalewki'.
Przyrządzone śoiśle według
przepisu nalewki
można używać
już
po kilku
miesiąca'ch.
Najlepsze
one jednak wówczas,
kiedy owoce zalane spirytusem pozostawi.a
się
w
gąsiorku
na okres 1 roku albo
dłuższy
lub
też zlaną
i:
zabutelkowaną
gotową nalewkę
będzie się przechowywać
w ciemnym
i
chłodnym
miejscu przez okres
2-3
la·t.
wpływa
Zgłoś jeśli naruszono regulamin