Secret Service 76 2000-02.pdf

(52357 KB) Pobierz
Szykuje sit naprawdt
niezła
juda. Mówit Wam
!
TM
WrallaldnaaJ,
WlpallałaJ,
pnailllauaaJ
111
aajwdllaJa•a r61awaJ faatar,
ilałla,
niska cena
CBZABY
•azuaa
69
aa?!l
Onlll
złotych
111111aaala•l'•ldagal ta••••aiiWida.
(allkla•ILialła
bwdl :-l
...taaa, ale te
gry
nudne...
ciągłe
zabawy
w
domorosłych generałów,
czy
w
ganianie
z l<:arabinem za zielonymi ludkami - dobrze,
że chociaż różowych
zostawili
w spokoju. No dobra, ale teraz
możemy
to sobie
odpuścić.
Jest
coś
lepszego,
wesołego,
uwagi godnego: odlotowa przygoda z tonami
różowego śmiechu,
wykręconego
humoru
i
zupełnie
dziwacznych
żartów.
Po prostu dobra zabawa
-
PEŁEN
LUZ
I
RELAKS. No i co, chcesz
być wesoły,
chcesz
być
inny?
Wgna
IIIJIIJII
iplrnJtDJDII: Majq .laiiWikt
latalll
hblut.
Ten znak to gwarancja
najniższych
cen
i
najwyższej jakości.
Znajdziesz go na wszyst·
kich
grach z CD Projekt
Naklejamy
go po to.
abyś
mógł
szybko
odszukać
najwyższej jakości
i niedrogie gry.
Gry z CD
Projekt!
- w.plnkpanthe r.com
-
.
cflpro#olcf.com
Radompi.Konsty!Utjl3majaiVS.
teł. (o-48)3632419;W~tSZaW~~lt
lnd>,jsb
25a.
tel(0.22l672111 18;Warszawa
li
Pe<1<>a
2.
tel
(0.22)~
236S;
Biaro hendlowe:
Warszawa
ul.Jagielonslca
74.
tel(G-22)
5196900
TlłE
PINK
PANllłER
end assoc:iated trademarb end
cheraclłrs
TM
&
C 1999 Unitad Anists Corporation.
Ali
rights resarved.
Wvłłcma ~eie
w
Polsce CO
Projekt.
Warszawa.
ul
Jagiellońska
R
teł.:
(0.22)519 69
00
Sprudai
wysyftcowa:
c.ntrum SpnedaiyWysy!koo.o.-ej CO Projela:
181.:
(0.22)
519
6919, Wirtualny
Świec
(0.22)519 69
69;
Sillapy
fo11110We
CO Projola:
Knltówlt
Starowiśino
65,
tel (0.12) 42126 17:
16
···-·-········-·-······--···--·Grouncl
Control
18...................- ...- ..........._
Revolutlon
19................................_______
Rlak2
_
20
.................................._______
,11esslah
22
....................................._
...........- .......
Nox
23 ........................_,..........._
.....
leewind
Dale
26
.................
Holais
Pokus
R6tow8
Pantenl
zauroczy
każdego
śmiałka lubującego
się
w
krainachfanto.-
sy,
kiedy jednak na-
dejdzie i kogo
będzie­
my
łupić,
opowiemy
wdziale
W
PRZY-
GOTOWANIU
11
.........- ...
-·----·---Crtme
Cltłes
Już
po
raz
trzeci
spo·
tkamy
się
ze
służba·
34 _,.,___...........
_.Pianescape:
Torment
36
..............- .................
Crusaders
of
11&11
38
,._",___...................
Bust
A
llove
4
39
.........- ......................._ ......Tonfc
Trouble
40
.............................- .........- ...- ..SWAT
3
42
...........................- .............
Balllazone
2
44
..........................- ..................
Earth
2150
46
....._
111e
F
.A.
Pllllirlllgut
Foolbllllnger
m
48
·--··..-·
Premier
lllnager
Sea:son
99100
49
.....- .............
_Liga
Polska
Manager
2000
50
...............___....................-
Start
Up
51
................--.Wall
Street
Trader
2000
52
..............-
.............
Theme
P8l1l World
53 ......._,____,.......................
Test
Drlve 6
54
_".....................
Ford
Racing
55
-
..-·--···-................
Formuła
One 99
58·-
-
Descent
3
Pl:
Najemnik
w
Sieci
58
·-·---·-···--·-···-···-·..···-···-
Ranker 2.0
60
........- ...........................
Wlngl
Dettlny
61
....................
___
KA-QTeem Alllgator
62
.........-
........- -
Adllłl
Plnd
llamaba
33
--Aztec:
The
Clneath
lłllrt
GIIIIII
City
ot
Gołd
mi
specjalnymi
poli-
cji
o kryptonimie
SWAT. Tym razem
będzie
to jednak jesz·
cze
bardziej
niebez-
pieczne i realne
prze-
życie,
tylko
dla
lu-
dziach o
stalowych
mózgach!
70
74
Design&
DTP
Strefa Zrzutu
Wimadle
74
......................_ ...........
Fllght Unllml1ed
3
DESCENT
3
docze·
kaJ
się
w
końcu
wersji
polskiej, ale
także
specjalnego
tlodaJku
NAJEM-
NIK,
w którym
bę­
dziemy mogli
stanąć
po
słusznej
stronie
i
skon,ystać
ze
zbó·
jeckiego prawa
srtlfJIO
ProSaipl
-~,DesiJnGtoop~
WildlilllarNowak
JaQeiC
Pieł<arek
Adam Andrzejewski
Dział
Reklamy
Janusz
Kunalkowski
tal.(łl-22)
652·37-37
76
.....................- ....
-·--·--Atlantis
2
Pl
78
--·--......_ .......Tomb
RaJder
4
cz.
1
80
_,...............___...........
Soul
Reever
cz.
2
82
.................____,,......
Reveinant
CZ.
2
84
Hardware
84 ........._
_,
GeForce
256 dNga
odsłona
86
................................
Vldeologlc
Neon
250
.
Dnlk
UNIPROMS.A
rr
.......
~
............
_.Creatlve
FPS 2000
Olghal
Warszawa
ul.
Mińska
69
Nakład
125.000
egz.
Adres redakcji
NEW S
SERVICE
Q0.800
Waruawa 66
1)9_...........
Wlngman
Gamapad
Ex1reme
88
............................SB
Llvel
dNg8
odsłona
89
_ _..............
Cordless
Ilesirtop !Touch
90
................
Iluitimedia- Wojny
Swlatowe
91 .•.-
.............
Multlmed.la-
Rock
w
Polsce
ski.
poczt.
21
181.1181 (1).22) 624-91-47
11 O
Cyberspace
110 ............................................
Wstęp,
Newa
112
....................................
Programy
Netowe
114 ........................................
Serwisy
Growe
117
.................
Fan
Fiction:
We'll
meet
ageln
118
.......
Cyberpunk:
CZym
jest
cyberpunk?
120
.....
Cyberfllm:
The
Worki
ls
not
Enough
121 .......................................................
Dlalog
J1011111.godz.
9"·16"
e-mali:
redakcja@ssonllne.com.pl
Internet:
http11www.ssonllne.com.pV
Redal<tja
nie
octpo..iada
za
treść
oglosze<\1
re!dam.
Mate<lalów
niG umówionych
nie
zwraca.
w
przypadku
poblikacjl.
zastrzega
sobie
pmwo
do
sl<rólów.
Najnowsze
dzieło
speców z"Kreatywnych
Laboratoriów" nosi przydomek PLATI-
NUM,
ajesttak dopakowane
i
doskonale,
że
istnieje
podejrzenie,
iż można
na nim
pn.etwaf'11Jć dźwięk
z
zaświatów
wnasz
wymiar. Czy
to
możliwe?!
Ma/o Wam
było
opowieści
o
najnowszym
dzieckufirmy NVIDIA?
Dzisiaj porównanie
kilku kart opartych
na
tym
macamym
chipsecie
-
GEFORCE 256! Zapraszamy do
działu
HARDWARB!
W
końcu
uda/o
11am
się
przed-
126
MangaRoom
126
.......................................Tenchi
In
Wszyslkie
utyte
znaJd
nrmowetiQWarowe
zas"'eżone
pr>ez
łd1 właśdciełi.
Wydawca:
ProScript
Sp.
zo.
o.
37................................... KOniwill
Earth
2150
63
..............................-
........
Konkun~
GTA
2
125 .........
Rozwlęzanle
konkursu:
Logłtech,
Kroniki
Czamego
~ca
Zapra-
szamy
na strony
96-97, gdzie
V!ajdują się
na·
sze personalia
i
podobizny
stawić.
REVOLUTION ma
być rewolucją
wdziedzinie gier po·
pulisi}'CUIJth, wkJórych bogowie absolutni majq
stać
si~
słoneqjcami
KarpaJ,
a ich usta
bętf4 słodsze
od
malin
T)·m raum docent Konsolile
pokaże
nam
sposób pewne·
go
pnejścia
pnet miasto ber. uzywania wynutni rakiet,
pancerfaus/u
i
cr.ołguw
gne FlGHTlNG FORCE
2
Specjalnie dla dr.ieciów, specjalnie kolorowana
gra
ADAS
i
PIRAT
BARNABA.
Jeżeli
chcesr.
mieć
spokojny weekend,
podrzuć
koniecv1ie
swojemu tak
r.wanemu
"milusińskiemu"
Zgłoś jeśli naruszono regulamin