Denys Catanzaro - Motywacje i emocje.pdf

(13956 KB) Pobierz
Denys A. deCatanzaro
Motywacje
i emocje
W
ujęciu ewolucyjnym,
fizjologicznym, rozwojowym
i społecznym
Tłumaczył
Aleksander Wojciechowski
Zysk i S-ka
W ydaw nictw o
Tytuł oryginału
Motivation and Emotion
Evolutionary, Physiological, Developmental, and Social Perspectives
Copyright © 1999 by Prentice Hall, Inc.
All rights reserved
Published by arrangement with the original publisher, Prentice Hall, Inc.,
a Pearson Education Company
Copyright © 2003 for the Polish translation
by Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań
Na okładce reprodukcja obrazu Mariusza Korbańskiego
Redakcja merytoryczna wydania polskiego
prof. dr hab. Lilia Hryniewiecka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Redaktor wydania polskiego
Aldona Zysk
Wydanie I
ISBN 83-7298-146-9
Zysk i S-ka Wydawnictwo
ul. Wielka 10, 61-774 Poznań
tel. (0-61) 853 27 51, 853 27 67, fax 852 63 26
Dział handlowy, tel./fax (0-61) 855 06 90
sklep@zysk.com.pl
www.zysk.com.pl
Drukarnia Narodowa S.A.
Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19
Druk z dostarczonych diapozytywów
Zgłoś jeśli naruszono regulamin