0024_Kurier_Szachowy.pdf

(14005 KB) Pobierz
Kurier Szachowy
Spis treści
Od Redakcji .......................................................... 3
SINQUEFIELD CUP, Londyn 4– 13 XII 2015 .......... 4
XX Drużynowe Mistrz. Europy - część 2 ............. 38
Bilbao, 26 X – 1 XI 2015 ..................................... 75
V mistrzostwa Chin w szachach szybkich
Shenzhen, 26 X – 1 XI 2015 ................................ 82
Sylwetki współczesnych szachistów
– Jorge Cori Tello................................................ 89
Batalia o szachową koronę (5)
Lasker – Schlechter 1910 ................................... 92
Historia Olimpiad Szachowych – Nicea 1974..... 99
Kronika wydarzeń szachowych
Sezon 1961 – odcinek 4 ................................... 103
Szachy jak… wino
Komentarze starych mistrzów ......................... 107
Prasa z dawnych lat… Wiedeń 1923 ................ 108
Praktyka szachowa........................................... 110
Panie grają w szachy…. .................................... 111
Okładka:
Maciej Klekowski ©Maciej Klekowski
Rozwiązanie zagadek:
Praktyka szachowa - rozwiązanie zadań:
2775.
20…Se4! 21.fe4 Gd4 i białe poddały się.
2776.
17…0-0! 18.ed6 We8 19.Kd1 Ga6! 20.Hc5
Gf1 21.Wf1 Wac8 22.Hc8 Wc8 23.g3 Hd3 24.f3
We8 25.Wf2 He2 i mat.
2777.
17…Gh3! 18.gh3
He6 19.Gf1 Wd2! 20.Gd2 Sf3 21.Kh1 Sh3 22.Ge3
Hg4 23.Se2 Shg1! i białe poddały się.
2778.
22.Se7
i mat.
Wydawca:
comrel.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Comrel Powie-
lanie całości lub części artykułów zawartych w
Kurierze Szachowym bez zgody Wydawnictwa
jest zakazane!
Redaktor naczelny:
Krzysztof Puszczewicz
Strona internetowa:
http://szachy.comrel.pl
Kontakt z czytelnikami:
kurier@comrel.pl
2
Kurier Szachowy
Od Redakcji
Kurier Szachowy
można pobierać bezpłatnie ze
strony internetowej:
http://szachy.comrel.pl
Szanowni Czytelnicy,
z wielką dumą spoglądamy
na minione 2 lata, poświęcone redagowaniu
Ku-
riera Szachowego.
Dziękujemy Wam za zaintere-
sowanie i wsparcie. Rosnąca popularność czaso-
pisma zobowiązuje nas do jego rozwoju. W roku
2016-tym planujemy kilka
nowości techniczno-organi-
zacyjnych, o których
wkrótce poinformujemy.
Styczniowy numer Kuriera
Szachowego rozpoczynamy
od
triumfu mistrza świata
Magnusa Carlsena w
Lon-
don Chess Classic
kończą-
cego trzyczęściowy Grand
Chess Tour 2015.
XX Drużynowe Mistrzostwa
Europy
– kończymy spra-
wozdanie, które rozpoczęli-
śmy w poprzednim nume-
rze.
Prezentujemy
bogaty ser-
wis zdjęć i komplet partii
z
atrakcyjnego turnieju w
Bil-
bao
W rubryce dotyczącej sylwetek współczesnych
szachistów opowiemy o niezwykle uzdolnionym
młodym szachiście peruwiańskim. Jest nim znany
z wielu rozgrywek, szczególnie w kategorii junio-
rów –
Jorge Cori Tello.
Poznajemy dalsze fakty historyczne związane z
walką o tytuł najsilniejszego szachisty globu.
Do-
tarliśmy do 1910 roku,
w którym
Lasker walczył
ze Schlechterem.
Mecz był zaciekły i zakończył
się remisem.
Krótka opowieść o
XXI Olimpiadzie Szachowej w
Nicei 1974
zamyka pewien rozdział tej wyjątko-
3
wej imprezy. Po raz ostatni rozegrano ją syste-
mem dwuetapowym
na dystansie aż 24 rund
(eliminacje i finały łącznie).
Od Hajfy 1976 grano
systemem szwajcarskim
na dystansie 13 – 14
rund.
W sezonie szachowym
1961 kontynuujemy
szczegółową opowieść o
II
Drużynowych Mistrzo-
stwach Europy,
jakie ro-
zegrano w Oberhausen.
Szachy jak… wino,
czyli
im starsze tym lepsze. To
często krótkie
opowieści
znanych mistrzów
doty-
czące przebiegu partii,
gdzie nie zamęcza się czy-
telnika „tasiemcowymi”
wariantami, ale podaje
praktyczne rady i przeka-
zuje ducha pozycji.
Tym
razem proponujemy dwie
zupełnie nieznane partie,
na próżno je szukać w ba-
zach szachowych, roze-
grane we
Wiedniu
1961 i
Sztokholmie
1961, gdzie niefrasobliwie roze-
grany debiut był przyczyną szybkiej klęski białych.
Historię szachów
kontynuujemy prezentacją cie-
kawego
turnieju we Wiedniu 1923
z udziałem
polskiego szachisty
Tartakowera,
który w pięk-
nym stylu triumfował nie przegrywając żadnej
partii.
W cyklu
„Panie grają w szachy”,
po przerwie,
kontynuujemy partie meczu o tytuł mistrzyni
świata między
Kirą Zworykiną i Elizabetą By-
kową.
Krzysztof Puszczewicz
Kurier Szachowy
SINQUEFIELD CUP, Londyn 4– 13 XII 2015
Jak pisaliśmy w poprzednich numerach Kuriera
Szachowego,
amerykański miliarder Rex Sinque-
field postanowił dostarczyć kibicom szachowym
wrażeń z jak najwyższej półki
i zaplanował w
2015 roku organizację trzech turniejów z udzia-
łem najsilniejszych szachistów świata:
Stavanger
(Norwegia), odbył się w
czerwcu,
Saint Louis
(Missouri, USA), odbył się w
sierpniu
Londyn
(Anglia) 4 – 13 XII.
Turniej w Londynie gościł dziesięciu zna-
komitych arcymistrzów,
których poznaliśmy już w
trakcie relacji z Norwegii i USA.
Olympia Conference Center – miejsce gry
Tempo gry:
2 godziny na 40 posunięć, a
następnie 1 godzina na zakończenie partii, przy
czym począwszy od 41. posunięcia zawodnik po
każdym posunięciu otrzymuje 30 sekund bonifi-
katy.
Sędzia główny:
Chris Bird, klasa sędziowska mię-
dzynarodowa od 2010 roku.
4
Kurier Szachowy
© Ray Morris-Hill
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin