Jezyk Kaszubski.pdf

(2251 KB) Pobierz
Mòwa to je dësza lëdu.
Chto jã stracył – stracył
sebie.
(Jaromira Labudda)
.
Abecadło
a-a
ą-ą
b-b
c-c
ć
d -d
e-e
ę
f-f
g-g
h-h
i-i
j-j
k-k
l-l
ł-ł
m-m
n-n
ń-ń
o-o
ó-ó
p-p
r-r
s-s
ś
t-t
u-u
w-w
y-y
z-z
ź
ż-ż
Obowiązujące dziś zasady pisowni przyjęto w 1996
roku. Uzyskano wówczas kompromis po wielu
latach sporów i dyskusji. W spotkaniu udział brali
m.in.
profesorowie Jerzy Treder i Edward Breza, młodzi
działacze z kręgu Tatczëznë i Eugeniusz Gołąbek.
Wcześniej istniało bardzo wiele systemów zapisu
języka kaszubskiego. Prawie każdy twórca używał
swojego alfabetu.
Czasownik miôł
Florian Ceynowa zapisywał - mjeł,
Hieronim Derdowski – mnioł,
Aleksander Majkowski - mjoł
7
USTAWA
z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku
regionalnym
(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005
r.)
Art. 2.
1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest
grupa obywateli polskich, która spełnia
łącznie
następujące
warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli
językiem, kulturą lub tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty
narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym
państwie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin