Kelsey R. - Co Cię blokuje Odzyskaj pewność siebie.pdf

(18970 KB) Pobierz
Odzyskaj
pewność
siebie
Robert Kelsey
autor bestsellerowej serii
Co
Cię blokuje?
charyzma
.p l^ ^ ^
‘'s e n s u s
SPIS TREŚCI
W stęp
Specjaliści od nauczania pewności siebie
Pewność siebie to ...
Cała prawda na temat pewności siebie
C z ę ść I. S k ą d się b ie r z e b r a k w ia ry w siebie?
Rozdział 1. Scenariusze
Metody wspomagające
Wyrok dożywocia
Ponowne odgrywanie scenariusza z dzieciństwa
Ci sami rodzice, inne wychowanie
Faworyzowanie ulubieńców
Zwycięzca bierze wszystko
Prawdziwa przyczyna — niskie poczucie własnej wartości
Skąd się bierze niskie poczucie własnej wartości?
Poczucie własnej wartości to podróż, a nie cel
Rozdział 2. Nastaw ienie
Hierarchia potrzeb
Wady teorii Maslowa
Pułapka bezpieczeństwa
Terapie oparte na traumie
Nastawienie rozwojowe
Jesteś „pracą w toku”
Aby uwierzyć w siebie, musisz mieć nastawienie rozwojowe
Nastawienie jest ważniejsze niż pewność siebie
13
14
16
17
21
22
23
25
26
27
28
29
31
33
35
35
37
38
39
40
42
44
45
C O CIĘ B L O K U J E ? O D Z Y S K A J P E W N O Ś Ć SIEBIE
Rozdział 3. Reakcje
Terapia poznawczo-behawioralna i wiara w siebie
Nasz charakterystyczny styl myślenia
Zasady terapii poznawczo-behawioralnej
Technika ekspozycji
Elementy niezbędne do wprowadzenia zmian
Rozdział 4. Podróż
Zmień swoje myślenie
Podrzyj karteczkę
C z ę ść II. A lc h e m ia p e w n o śc i sieb ie
Rozdział 5. O ptym izm i odporność
Połączenie z kontrolą
Optymistyczne tłumaczenia
Pokonanie wyuczonej bezradności
Odporność — coś więcej niż radzenie sobie
Odporność w sytuacji stresowej
Uścisku
można się nauczyć
Duszenie się
Jak zapobiec duszeniu się
Na polu walki
Rozdział 6. W łasna skuteczność i talent
Uwierzyć we własne zdolności
Własna skuteczność to upewnianie się
Korzenie własnej skuteczności
Własna skuteczność jest powiązana z konkretną dziedziną
Mit talentu
IQ ma niewielkie znaczenie
Wyjątek Mozarta?
Doświadczenie jest ważne
Rozdział 7. Odwaga i ekstrawersja
Przejście do czynu mimo strachu
Jak stać się odważnym dzięki wytrwałości?
Nauka odwagi — motywacja
Ekstrawersja — nieostrożna osobowość
Ekstrawertycy wciąż potrzebują adrenaliny
Temperament utrudniający relacje towarzyskie
Warunki społeczne niezbędne dla budowania pewności siebie
47
48
49
50
54
55
59
60
61
73
74
75
77
77
79
79
80
81
82
83
84
84
85
86
87
88
89
90
93
94
95
96
97
98
99
101
8
SPIS TREŚCI
Rozdział 8. Zaufanie i ocenianie
Skale zaufania
Jak radzić sobie ze zdradą
Uprzedzenia i ocenianie
Heurystyka w podejmowaniu decyzji
Nauka krytycznego myślenia
Główny składnik oceny: doświadczenie
C z ę ść III. O sią g n ię c ia
Rozdział 9. Tożsam ość
Gdzie zaczyna się praca
Cykl doskonałości
Ruch w kierunku czegoś pozytywnego
Jak
nie
definiować siebie
Pułapka stereotypów
Zdefiniowanie swoich wartości
Zasady, a nie wartości
A co z Zuckerbergiem?
Rozdział 10. C ele
Stworzenie
planu działania
Zaczynaj, myśląc o końcu
Unikaj pustych gestów
Stosowanie NLP w wytyczaniu celów
Dokonaj ekstrapolacji swoich pragnień
Rozdział 11. Plan
Wymagania dla
planu kampanii
Uniknięcie pułapek realizacji
C z ę ść IV. S y tu ac je
Rozdział 12. Nieśm iałość
Rola jądra migdałowatego
Odważny kontra nieśmiały
Niższy próg pobudliwości
Reakcje emocjonalne
Sytuacje towarzyskie wzmagają nieśmiałość
Nie bądź sobą
103
104
106
107
108
109
111
115
116
117
118
120
121
122
123
125
127
128
128
129
129
133
137
137
147
153
154
155
156
157
158
159
9
C O CIĘ B L O K U J E ? O D Z Y S K A J P E W N O Ś Ć SIEBIE
Rozdział 13. Pewność siebie w miejscu pracy
Co możesz zrobić?
Wzmocnienie swojej pozycji
Rozdział 14. Praca z innym i
1. Naucz się mówić „nie”
2. Powiedz, jakie masz zamiary
3. Naucz się przekazywać obowiązki
4. Rozwiej wątpliwości
5. Naucz się sztuki perswazji
6. Wygłaszaj komplementy
7. Nie zadręczaj się z powodu szefa
8. Traktuj elegancko trudnych ludzi
Rozdział 15. Randki
Brak pewności siebie jest związany z płcią
Strach przed odrzuceniem i upokorzeniem
Unikaj
Zasad
Znaj swoją wartość
C z ę ść V. B a rie ry
Rozdział 16. U przedzenia
Uprzedzenia istnieją
Syndrom oszusta
Jak walczyć z uprzedzeniami?
Rozdział 17. Prokrastynacja, czylizwlekanie
Ocenianie innych
Wpływ rodziców
Taktyki dla prokrastynatora
Rozdział 18. Depresja
Obsesyjne negatywne myślenie
Przyczyny
Wina i depresja
Zgładzić potwora
Lepiej zapobiegać, niż leczyć
165
166
166
175
175
176
177
178
180
181
182
184
189
189
190
195
196
201
202
203
204
209
210
210
212
215
216
216
217
218
221
10
Zgłoś jeśli naruszono regulamin