Szt.wczesnochrz MNW 03.11.15.pdf

(15584 KB) Pobierz
Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska
- wykład, 3 listopada 2015
dr hab. Aleksandra Sulikowska
asulikowska@mnw.art.pl
Robin Cormack,
Malowanie
duszy. Ikony, maski pośmiertne i
całuny
Cyril Mango,
Historia Bizancjum
2
Chronologia kultury i sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej
Okres wczesnochrześcijański (II/III w. – 476)
476 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
Okres wczesnobizantyjski (313/330-843)
313 – edykt mediolański/ 330 – założenie Konstantynopola
730-843 – okres ikonoklazmu w Bizancjum
Okres środkowobizantyjski (843-1204)
1204 – IV krucjata
Okres późnobizantyjski (1204-1453)
1453 – upadek Konstantynopola
Okres postbizantyjski (po 1453)
3
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin