1984.txt

(47 KB) Pobierz
00:01:51:Kto kontroluje teraniejszoć, |kontroluje przeszłoć"
00:02:16:To jest nasz kraj.
00:02:17:Kraj pokoju i dobrobytu.
00:02:20:Kraj harmonii i nadziei.
00:02:25:To nasz kraj.
00:02:27:Oceania.
00:02:30:To jest nasz lud.
00:02:35:Robotnicy, utrudzeni, budowlańcy.
00:02:42:To jest nasz lud.
00:02:45:Budowniczy naszego wiata, utrudzeni...
00:02:50:walczšcy, krwawišcy ...
00:02:55:umierajšcy.
00:02:56:Na ulicach naszych miast |i na bezkresnych polach bitew.
00:03:00:Walczšcy przeciwko burzycielom |naszych nadziei i marzeń.
00:03:10:Kim oni sš?
00:03:11:Eurazja! Eurazja!
00:03:15:Sš dzikimi hordami.
00:03:20:Mrocznymi, zbójeckimi hordami Eurazji.
00:03:25:Na suchych pustyniach Afryki i Indii...
00:03:27:na oceanach Austalazjii
00:03:30:powięcani sš odważni, silni i młodzi.
00:03:35:Powięcani barbarzyńcom, |których jedynš cechš jest okrucieństwo.
00:03:45:Ale nawet, jeli odniesiemy zwycięstwo...
00:03:47:pozostaje guz, złoliwy rak...
00:03:50:rosnšcy, rozsadzajšcy nas od rodka.
00:03:55:Krzyczcie, krzyczcie...
00:03:57:wykrzyczcie jego imię!
00:04:00:Goldstein!
00:04:05:"Nic co Partia mówi nie jest prawdš."
00:04:07:"Nic co Partia robi nie jest dobre."
00:04:10:"Nawet wojna jako taka nie jest prawdziwa."
00:04:12:"Partia chce, abycie wierzyli, |że jestemy w stanie wojny..."
00:04:17:"po to aby skanalizować waszš agresję, |z dala od jej żywotnych celów..."
00:04:20:"Partia."
00:04:22:"Wielki brat nie jest rzeczywisty."
00:04:27:"Jest czystš fikcjš stworzonš przez Partię."
00:04:30:"Prawdziwa władza państwa...."
00:04:32:"jest nieznana. To anonimowi manipulatorzy"
00:04:35:"którzy, z racji tego, że sš nieznani..."
00:04:37:"sš w stanie dzierżyć władzę |bez nadania, ani bez przeszkody."
00:04:42:"Ludzie Oceanii, jestecie oszukiwani."
00:04:47:"Partia was nie chroni, |ona chroni samš siebie."
00:04:50:"Nie jestemy w stanie wojny z Eurazjš."
00:04:52:mierć! mierć! Zdrajca!
00:04:57:"Zostalicie stworzeni posłusznymi..."
00:05:00:"głupimi niewolnikami Partii."
00:05:02:"Otwórzcie oczy."
00:05:07:"Ujrzyjcie zło, które się wam dzieje."
00:05:10:"Partia zrzuca bomby na własnych obywateli."
00:05:12:Zdrajca!"
00:05:13:"Partia, a nie Eurazja, |która jest naszym wrogiem."
00:05:17:"Powstańcie."
00:05:20:"Zrzućcie jarzmo."
00:05:22:"Nie macie nic do stracenia, |a wszystko do wygrania."
00:05:27:"Ludzie Oceanii."
00:06:00:Wielki, wielki, wielki...
00:07:12:"insynuacja" - wykrelono.
00:07:15:"nieprzejednanie" - przełożono na: "zbrodnia".
00:07:17:"odwrócenie" - ...
00:07:42:/Staromylaki bezkiszkoczujš angsoc. |Myl w nowomowie. Jeli masz problem, zamów słownik 10-tej edycji.
00:07:55:MiniPrawd. Sekcja historyczna. 14-2-84.| POPRAWIĆ WSKANIKI CZEKOLADY
00:08:27:Wstecz, Jeden dzień.
00:08:32:MiniProd ręczy utrzymanie |30 gramowych racji czekolady w 1984.
00:08:45:14-2-84, |Str.3 wiersz 2, powinno być:
00:08:47:"Miniprod przewiduje |zwiększenie przydziału czekolady, kwiecień 1984...
00:08:52:"z 20 do 25 gramów na tydzień".
00:09:12:Przyznaję się do rozpowszechniania pogłosek, |na polecenie Goldseina...
00:09:17:że nie ma faktycznie wojny z Eurazjš,| ale ze Wschódazjš.
00:09:20:Przez całe lata, praktycznie |od dnia chwały Rewolucji
00:09:25:nie wierzyłem w naszš przyszłoć.
00:09:27:Przekłamywałem komunikaty rzšdowe |i fałszowałem liczby...
00:09:32:wiadczšce o produkcji rolnej i przemysłowej.
00:09:35:W wyniku  zaburzeń umysłowych |wywołanych skutkami przeżyć wojny atomowej
00:09:40:stałem się obiektem manipulacji Goldseina.
00:09:45:Byłem zawzięty i egocentryczny.
00:09:47:Gdy naszły mnie osobiste przemylenia, |zasmakowałem w nich
00:09:50:Chodziłem do strefy proletariatu
00:09:52:uprawiałem seks z prostytutkami, |rozmylnie złapałem syfilis.
00:09:57:To stało się wtedy, gdy nawišzałem |kontakt z Braterstwem.
00:10:02:Osobicie skontaktował mnie |z nimi nadzdrajca Goldstein...
00:10:07:i zlecił zabójstwa niektórych |urzędników Partii Wewnętrznej.
00:10:10:Skurwiel!
00:10:11:To zrobiłem.
00:10:12:Moi agenci fałszowali dokumenty |i przemycali je do Ministerstwa...
00:10:17:"Mylozbrodnia to mierć.
00:10:20:"Mylozbrodnia nie pocišga za sobš mierci.
00:10:25:"Mylozbrodnia jest mierciš.
00:10:27:"Popełniłem jš, nawet zanim |me pióro dotknęło papieru...
00:10:32:"tš zbrodnię absolutnš, |która sama w sobie zawiera wszystkie inne.
00:10:35:Spędziłem wiele godzin |mego wolnego czasu na zachęcaniu agentów
00:10:40:do zamazywania plakatów |i obwieszczeń Partii.
00:10:42:Przeczytałem i zapamiętałem |Księgę Goldsteina.
00:10:47:Przez 30 lat planowałem |jak spowodować upadek Partii.
00:10:52:Byłem chory na ciele i umyle.
00:10:53:Razem z kolegami Aaronsonem i Rutherfordem
00:10:57:fałszowałem ważne dokumenty partyjne
00:11:02:włšcznie z pozwoleniami za-Londyn |i przepustkami podróżnymi.
00:11:07:Przy użyciu tych dokumentów...
00:11:08:moi agenci swobodnie poruszali się |po StartPasie Jeden
00:11:12:zachęcajšc do powstania |i organizujšc masowš kontrrewolucję
00:11:15:aby zniszczyć najważniejsze |struktury przywództwa Oceanii.
00:11:20:Ponadto...
00:11:22:wykorzystywałem mojš pozycję w Partii Wewnętrznej
00:11:27:aby cały czas przeinaczać i wypaczać prawdę
00:11:30:i aby podsuwać myl, gdy to tylko możliwe, |że nasi odwieczni sprzymierzeńcy we Wschódazji
00:11:37:sš faktycznie naszymi miertelnymi wrogami.
00:11:38:" 4-ty kwietnia 1984"
00:11:42:Będšc Szefem Planowania w Fabryce...
00:11:45:"Mylę..."
00:11:46:wykradałem plany wojskowe...
00:11:47:i sprzedawałem je, za ogromnym wynagrodzeniem, |przywódcom Eurazji.
00:11:52:"...ku przeszłoci...
00:11:53:"lub ku przyszłoci
00:11:57:"ku epoce, kiedy myl jest wolna.
00:12:00:"Z epoki Wielkiego Brata
00:12:02:"z epoki Policji Myli
00:12:07:"z pozdrowieniami
00:12:10:"trupa!"
00:13:00:grupy 30-to do 40-to latków, |proszę zajšć miejsca.
00:13:05:Dobrze, zobaczmy kto z nas |da radę dotknšć palców stóp.
00:13:07:Skłony na prostych nogach, |proszę bracia i siostry. |
00:13:10:Jeden, dwa.
00:13:22:Smith? 6079, Smith, W.?
00:13:27:Tak, wy.
00:13:28:Głębszy skłon.
00:13:30:Nie staracie się. Patrzcie.
00:13:40:Tak bracie. Tego oczekuję.
00:13:45:Każdy poniżej 45-ciu jest w stanie dotknšć stóp.
00:13:47:Ja mam 39 i czwórkę dzieci.
00:13:50:Nie wszystkich spotyka zaszczyt |walczenia na linii frontu.
00:13:52:Pamiętajcie o chłopcach na Froncie Malabar.
00:13:55:Pomylcie z czym oni muszš się zmagać.
00:14:00:Produkcja podgrzewaczy wody wzrosła o 1.5%
00:14:05:złšczek, o 4.5%
00:14:07:przewodów elektrycznych, o 10%.
00:14:10:papierosów o 18%.
00:14:12:cegieł, o 3%
00:14:15:Dzień Dobry, Smith.
00:14:16:Parsons.
00:14:20:Słyszałe nowinę?
00:14:21:To dobra wiadomoć, tak?
00:14:22:Tak bym powiedział.
00:14:25:Ronie przydział czekolady
00:14:27:Naprawdę?
00:14:28:25 gramów w następnym tygodniu.
00:14:30:Dwaplus dobra
00:14:32:Mowopisy, o 14%.
00:14:40:Przy okazji, chyba włanie skończyły mi się żyletki.
00:14:42:Miałby  może przypadkowo jaki zapas, co?
00:14:45:Przykro mi bracie. Mam ostatniš.
00:14:50:Bandaże o 9%.
00:14:51:W 1983, wydobycie węgla
00:14:55:osišgało wielkoć 630 milionów ton.
00:14:57:W 1976, wydobycie węgla wyniosło 605 milionów ton
00:15:02:i wzrosło o 4.1%.
00:15:05:Wyprodukowano 5.3 miliona traktorów
00:15:07:czyli o 17.6% więcej
00:15:10:6.1 miliona ciężarówek...
00:15:12:Chciałem cię zapytać, czy masz może jakie żyletki?
00:15:15:Wszystko już obszedłem.
00:15:17:Używam tej samej od szeciu tygodni.
00:15:20:...zawrotny wzrost o 9.4%.
00:15:25:Widziałe wczorajsze wieszanie więniów?
00:15:27:Nie, pracowałem. |Zobaczę to na ekranach.
00:15:40:Wemiesz przy okazji dżin?
00:15:45:Wezmę dwa.
00:15:52:2.9 miliona karabinów maszynowych StartPas Jeden model 5
00:15:57:3.1 miliona lekkich karabinów maszynowych Grenville
00:16:00:Daj dżinu.
00:16:02:2.2 miliony .5  ciężkich |karabinów maszynowych Zwycięstwa.
00:16:07:6 milionów wyrzutników granatów
00:16:10:9 milionów granatów szyszkowych Perry |
00:16:15:i 1.4 miliona lekkich...
00:16:17:ręcznych wyrzutników przeciwpancernych. |
00:16:20:Wzrosła też produkcja żywnoci...
00:16:22:- Co w Komitecie Nowomowy? |- Przepracowani.
00:16:25:...masła, 2%, mleka, 6%.
00:16:30:Plusduże marnotrawstwo w przymiotnikach.
00:16:32:Plusdużym problemem |jest koordynacja języka z postępem nauki.
00:16:40:To cudowne, to niszczenie słów.
00:16:45:Nie widziałe jeszcze Słownika 10-tej edycji, Smith?
00:16:50:Jest taki.
00:16:52:11-tej edycji będzie taki.
00:16:57:Rewolucja się dokona, |kiedy język stanie się doskonały.
00:17:00:Celem jest zawężenie zakresu mylenia, |do automatycznej reakcji.
00:17:05:Nie potrzeba samodyscypliny. |Język pochodzi stšd, a nie stšd.
00:17:10:Przepraszam, że przeszkadzam.
00:17:11:Mówisz, że kiedy język zostanie |wyczyszczony będziemy wolni,
00:17:15:od ostatnich ladów Goldsteinizmu .
00:17:16:- Nie moglicie ujšć tego lepiej, bracie.|- Zgadza się.
00:17:22:Chwała naszym przywódcom i pracownikom Partii!
00:17:30:Pozostała produkcja zbrojeniowa przedstawia się w sposób...
00:17:35:70,000 niszczycieli przeciwczołgowych M-20
00:17:37:z działkiem 76mm.
00:17:40:Smith. Syme.
00:17:45:To zachęca do stwierdzenia, że w 2050
00:17:47:nikt już nie będzie w stanie prowadzić takich rozmów.
00:17:52:Z wyjštkiem proli?
00:17:53:Proletariat się nie liczy. To zwierzęta.
00:17:55:Widziałe wieszanie?
00:17:57:Ja przegapiłem.
00:18:00:Cholerne Komitety.
00:18:05:35,000 motocykli Czarny Orzeł 500 cc.
00:18:12:To dwaplus dobre.
00:18:15:Wiesz, nie sšdzę aby w tym gulaszu |był choć kawałek mięsa.
00:18:20:Wyglšda jak mięso. Smakuje jak mięso.
00:18:22:Ale to wcale nie mięso.
00:18:25:Dwaplus dobre.
00:18:27:Nie smakuje ci, Smith?
00:18:30:To za dużo jak dla mnie.
00:1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin