Ksiega Prawdy - Modlitwy_Litanii_6.odt

(19 KB) Pobierz

 

Modlitwy Litanii Jezus do Ludzkości
pobrane ze strony paruzja.info

 

(1) Ochrona przed Fałszywym Prorokiem

Najdroższy Jezu, uchroń nas od oszustwa Fałszywego Proroka.

Jezu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, uchroń nas od prześladowań.

Jezu, zachowaj nas od Antychrysta.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, zmiłuj się.

Najdroższy Jezu, osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią.

Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa Fałszywego Proroka.

Najdroższy Jezu, zjednocz Twój Kościół.

Jezu, chroń nasze sakramenty.

Jezu, nie pozwól Fałszywemu Prorokowi podzielić Kościoła.

Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawdę.

Jezu, daj nam Siłę.

Jezu, daj nam Nadzieję.

Jezu, wylej Ducha Świętego na nasze dusze.

Jezu, broń nas przed Bestią.

Jezu, daj nam dar rozeznania, abyśmy podążali drogą Twojego prawdziwego Kościoła w każdym czasie, na wieki wieków. Amen.

 

(2) O Łaskę Ochrony
O Najwyższy Ojcze Niebieski,

Kocham Cię.

Czczę Cię.

Panie, zmiłuj się.

Panie, przebacz nam nasze winy.

Uwielbiam Cię.

Wychwalam Cię.

Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.

Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych

(wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz)

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym momencie.

Ty, O Najwyższy Ojcze,

Stwórco wszystkich rzeczy,

Stwórco Wszechświata,

Stwórco ludzkości,

Jesteś źródłem wszystkich rzeczy.

Jesteś źródłem Miłości.

Jesteś Miłością.

Kocham Cię.

Czczę Cię.

Padam przed Tobą.

Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają,

które Cię nie czczą,

które odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.

Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy,

abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od wszelkiego zła.

Proszę Cię, abyś otworzył Bramę Raju, aby wszystkie Twoje dzieci

zjednoczyły się ostatecznie w tym dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.

(3) Obrona Słowa Bożego

O Drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

Chroń nas od szatana i jego armii.

Pomóż nam bardziej Cię kochać.

Wspieraj nas w naszej walce.

Broń nas w naszej wierze.

Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia.

Pomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.

Wzmocnij nasze postanowienie bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę.

Daj nam zaufanie.

Prowadź nas drogą Prawdy.

Broń nas przed wrogiem.

Wylej na nas Łaski Ochrony.

Pomóż nam uniknąć pokus.

Przybliż nas do Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż nam pozostać wiernymi Tobie przez cały czas.

Amen.

 

(4) O złagodzenie kary Boga Ojca

O Boże Najwyższy, błagamy Cię o miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Cenimy Dar życia.

Bronimy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wychwalamy Twoją Boskość.

Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.

Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.

Przyjmujemy z radością Nowy Raj.

Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, w tym tych, które Cię dręczą i tych, które są dla Ciebie stracone.

Dziękujemy Ci za Miłość, jaką okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia. Amen.

 

(5) O uratowanie tych, którzy są w grzechu śmiertelnym

Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia Piekła.

Wybacz sczerniałym duszom.

Pomóż im Cię zobaczyć.

Podnieś ich z ciemności.

Otwórz ich oczy.

Otwórz ich serca.

Pokaż im Prawdę.

Ratuj ich.

Pomóż im słuchać.

Uwolnij ich od pychy, zazdrości i pożądania.

Ochroń ich przed złem.

Wysłuchaj ich próśb o pomoc.

Chwyć ich za ręce.

Przyciągnij ich do siebie.

Uratuj ich od oszustwa szatana. Amen.

 

(6) O Dar Łask

O najdroższy Jezu, mój ukochany Zbawicielu,

Napełnij mnie swoją Miłością.

Napełnij mnie swoją Siłą.

Napełnij mnie swoją Mądrością.

Napełnij mnie swoją Wytrwałością.

Napełnij mnie swoją Pokorą.

Napełnij mnie swoją Odwagą.

Napełnij mnie swoją Żarliwością.

Amen.

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin