Biblia zakazaną księgą.txt

(4 KB) Pobierz
Czy wiecie, że Biblia w przekładach narodowych jest do dzisiaj w indeksie ksišg zakazanych? Ale może od poczštku. Papież Jan Paweł II wraz z Konferencjš biskupów włoskich ogłosił rok 1997 rokiem Biblii. Większoć Katolików przyjęła tš wiadomoć bez entuzjazmu, wręcz obojętnie, niewelu z nich zna tę w. księgę. Okazuje się, że taka słaba znajomoć wród wiernych jest wynikiem celowego działania Kocioła na przestrzeni wieków. Ale jak kto, Kociół nie chciał żeby ludzie czytali księgę na której opiera się chrzecijaństwo. Wydawałoby się, że taka sytuacja jest zgubna dla Kocioła, i może rzeczywicie jest. Przez pierwsze dziesięć wieków istnienia chrzecijaństwa Biblia była niedostępna dla większoci wiernych. Sytuacja taka ułatwiała walkę z wszelkimi przejawiami herezji. Wystarczyło ogłosić ludowi, że taka lub inna interpretacja wiary jest niewłaciwa z tym co jest zapisane w Pimie więtym. Bo kto mógł to sprawdzić? Ci, którzy znali prawdę byli na wysokich stanowiskach W Kociele i dbali o jego interesy. Póniej kiedy co bogatsi i bardziej wykształceni ludzie, posługujšcy się łacinš, zdobywali Biblię, Watykan ogłosił, że właciwš interpretacje tego
co w niej się znajduje może przeprowadzić tylko i wyłšcznie osoba duchowna. Uważano bowiem, że tylko przez nia przemawia Bóg. Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała gdy Johann Gutenberg wydał w 1456 roku wynalezionš przez siebie metodš masowego druku pierwsze 165 egzemplarzy Biblii. To spowodowało tłumaczenie jej na języki narodowe. Teraz księga trafiła w ręce rednio zamożnych warstw społeczeństwa. Interpretacje odmienne niż ta którš reprezentowało papiestwo, nazywane herezjami rozprzestrzeniały się po całym kontynencie z niezwykłš szybkociš. Można powiedzieć, że ludziom zdjęto klapki z oczu. Watykan nie mógł być w takiej sytuacji bierny, nie wiem, może bał się, że ludzie nie będš potrzebować już księży? Z czego by się wtedy utrzymali? Więc w roku 1545 zwołano sobór trydencki na którym papież Paweł III przekonywał o wielkim zagrożeniu płynšcym z rozprzestrzeniania się "plagi Biblii drukowanych w językach narodowych". Ciężko w to uwierzyć ale na tym soborze Kongregacja więtego Oficjum i Kongregacja Indeksu Ksišg i Myli uchwaliły zakaz drukowania Pisma w. w językach narodowych. Jeszcze, co brzmi niewiarygodnie, wpisano je do indeksu ksišg zakazanych! Posiadanie Bibli było dla urzędnika inkwizycji niezbitym dowodem na to, że ma doczynienia z heretykiem. więte Oficjum z zapałem paliło wszystkie księgi łšcznie z ich włacicielami. Takie podejcie Watykanu do roli Biblii wywołało wiele protestów nawet wród księży. A więc, żeby jeszcze bardziej zwiększyć kontrolę nad ludzkimi czynami i umysłami Watykan wprowadził obowišzek spowiedzi, mało tego każda spowiedz miała być potwierdzona odpowiednim dokumentem z pieczęciš. Msze były odprawiane wyłacznie w łacinie. Efekty tej walki widzimy obecnie w każdym kraju katolickim, po prostu nie znamy Biblii. Walka ta zrobiła więcej zła niż dobra, które powinien nieć Kociół. Doszło do tego, że w redniowieczu klerycy włoscy musieli nawracać własnych rodaków, chodzili po wsiach i nauczali. Jak wykazały badania z lat 60 XX wieku aż 78 procent wiernych nie przeczytało całego Pisma więtego, a okołu 30% nigdy nie miało tej księgi w ręku! Zaczęto zauważać potrzebę rozpowszechnienia Biblii, jednak dopiero za pontyfikatu Jana Pawła II wyłożono pienišdze z watykańskiej kasy na ten cel.

Na poczštku napisałem, że Biblia nadal znajduje się w indeksie ksišg zakazanych bo tak jest naprawdę - wymazania jej z indeksu nigdy się nie doczekalimy...

zrodlo:http://dhost.info/truths/teksty/bibliazakaz.php

inne zakazane ksiegi przez watykan to :
"CODEX DAEMONICUS" - księga powstała w 1516r. Zakazana aż do 1926r. kiedy
ukazała się w Paryżu nakładem wydawnictwa IBID PRESS(bez tzw. "ostatniego
zakazanego ustępu"). Jedyny nie okrojony egzemplarz przechowywany jest w
tajnej skrytce w Bibliotece Watykańskiej.
"KSIĘGA SALAMANDRY" - Była potężniejsza niż Biblia. Biblia stwierdza edynie
iż cuda się zdarzajš. Za Księga Salamandry mówi czym sš te cuda i jak je
osišgnšć. Zaginęła w VIII wieku, pojawia się w XVII wieku w Bawarii ). Odnaleziona w 1882r. trafia do ršk
jezuity Xaviera Martiniego. Zostaje ukryta w Wenecji. Niekompletna
odnaleziona przez hitlerowców, którzy prowadzili nad niš badania w obozach
koncentracyjnych.
"CTHAAT AQUADINGEN" - Niby fikcyjna. Jednak sš trzy egzemplarze.
Jeden znajduje się w British Museum. Pokryta ludzkš skórš zawiera ok. 700
stronic. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin