Pierwsza Kadrowa - Horn in Eb 3.pdf

(20 KB) Pobierz
Horn in E
b
3
Pierwsza Kadrowa
8
# j
& # œ ‰ Œ
.
Bydgoszcz 2015r.
%
Marsz
q
# 2
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
.
& # 4œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
J
.
.
f
opr. Orlin Bebenow
»¡¡§
na orkiestrę dętą i vocal ( chór)
.
.. œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
J
.
.
p
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ˙
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
f
e-mail: polhronus@o2.pl
16
## ‰ j ‰ œ
.
œ
&
.
J
œ
Œ
..
Zgłoś jeśli naruszono regulamin