Pierwsza Kadrowa - Trombone 2.pdf

(21 KB) Pobierz
Trombone 2
Marsz
q
% >
œ
?b 4 œ
2
f
9
Pierwsza Kadrowa
»¡¡§
>
Œ
œ
na orkiestrę dętą i vocal ( chór)
œ
œ œ
J ‰
>
œ
œ
Œ
œ
>
œ
Œ
>
œ ‰ œ œ
J
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ œ
J ‰
œ œ œ œ
œ
˙
f
opr. Orlin Bebenow
Bydgoszcz 2015r.
>
œ
>
œ
œ
œ œ œ
> > > >
Œ
..
? b .. œ
>
p
œ
?b >
Œ
Œ
>
œ
> > > > >
œ œ œ œ œ
œ
œ
> > > > >
œ œ œ œ ˙
œ
œ
œ
> > > > >
œ œ œ œ œ
œ
19
Œ
e-mail: polhronus@o2.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin