Pierwsza Kadrowa - Trombone 3.pdf

(21 KB) Pobierz
Trombone 3
Marsz
q
%
?b 4 œ
2
œ
>
f
9
Pierwsza Kadrowa
»¡¡§
Œ
œ
na orkiestrę dętą i vocal ( chór)
opr. Orlin Bebenow
Bydgoszcz 2015r.
j
œ ‰ œ œ
>
œ
>
œ
Œ
œ
œ
>
Œ
>
œ
J ‰ œ œ
>
œ
œ
œ
œ
j
œ ‰ œ œ
>
œ œ œ œ
œ
˙
f
œ
>
œ
>
œ œ œ œ
> > > >
Œ
..
? b .. œ
>
p
?b œ
>
Œ
Œ
œ
>
> > > > >
œ œ œ œ œ
œ
œ
> > > > >
œ œ œ œ ˙
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
> > > > >
œ
Œ
19
e-mail: polhronus@o2.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin