L. G. de Segur - Piekło - Czy jest,czym jest.pdf

(2916 KB) Pobierz
Niewiasta Apokaliptyczna
„ Wprowadzam nieprzyjaźń między cie­
bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje,
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty
zmiażdżysz mu piętę".
(Rdz 3.14-15)
Niewiasta Apokaliptyczna. Drzeworyt Albrechta Diirera (ryc. jak wyżej)
Ks. L. G. de Segur
Czy istnieje ? Czym jest ?
Co czynić, aby się do niego nie dostać?
Przekład z francuskiego
SPIS TREŚCI
Od wydawnictwa ......................................................................................................... 6
Wstęp............................................................................................................................ 7
Czy naprawdę istnieje piekło?......................................................... 11
Piekło istnieje. Świadczy o tym wiara wszystkich narodów i wszyst­
kich
czasów.........................................................................................11
Piekło istnieje rzeczywiście. Nie jest i nie może być urojeniem....... 15
Piekło jest. Sam Pan Bóg objawił jego istnienie...................................17
Jeżeli rzeczywiście jest piekło, to dlaczego nikt z niego nie wrócił? 19
Doktor Rajmund Diokers ............................................................... 19
Młody zakonnik świętego Antonina...................................................21
Niewiasta złego życia w Neapolu ................................................................22
Dama ze złotą bransoletką ........................................................................23
Dziewczyna złego życia ..................................................................24
Dlaczego tylu ludzi stara się zaprzeczyć istnieniu
piekła.......................26
Kto nie chce wierzyć w piekło, ten nie uwierzy w nie, choćby umarli
z grobu powstali
..................................................................................28
Czym jest piekło? ........................................................................................................30
Błędne i zabobonne wyobrażenia o piekle.................................................................30
Pierwszą męką w piekle jest potępienie
31
Drugą męką w piekle jest ogień
34
Ogień piekielny jest nadprzyrodzony i niepojęty
35
Ojciec de Bussy i młody bezbożnik
36
Trzej synowie starego lichwiarza
37
Dzieci moje, nie chodźcie do piekła
38
Ogień piekielny jest materialny czyli zmysłowy
39
Ogień piekielny, choć materialny działa także na dusze
40
Stary kapłan z Saint-Cyr
41
Ślad wypalonej ręki
43
Gdzie jest ogień piekielny?
45
Ogień piekielny jest ciemny. Widzenie Św. Teresy
47
Inne męki połączone z ogniem piekielnym
50
O wieczności kar piekielnych
53
Wieczność kar piekielnych jest prawdą wiary objawionej
53
Pierwsza przyczyna wieczności piekła: sama natura wieczności
54
Druga przyczyna wieczności kar piekielnych: brak łaski
56
Trzecia przyczyna wieczności kar piekielnych: przewrotność woli
potępieńców
58
Czy Bóg jest sprawiedliwy, że wiecznymi mękami karze za chwi­
lowe upadki?
59
Czy te same kary czekają grzeszników za upadki popełnione przez
ułomność?
61
Jacy ludzie idą do piekła?
63
Czy każdy, kto żył w grzechach śmiertelnych i umarł bezbożnie,
poszedł do piekła?
Wnioski praktyczne
Nade wszystko musimy niezwłocznie wyjść ze stanu grzechu śmier­
telnego
Jak powinniśmy najstaranniej unikać okazji do grzechu i złudzeń .
Powinniśmy zapewnić sobie zbawienie wieczne przez życie chrześ­
cijańskie
Wizja piekła objawiona wielkim mistykom i świętym Kościoła.........
Żertwa ofiarna
Prześladowanie szatańskie
Jawne prześladowanie
W ciemnościach zaświatów
Kilka dodatkowych notatek Siostry Józefy o piekle
Nauki czyśćca
Do piekła i z powrotem
Szeroka droga
Noże
Mozolna droga po cierniach
Budynek
Chłopcy na drodze ku potępieniu
Przyczyny potępienia
Wejdź ze mną do środka
Wąski korytarz
Los innych chłopców
Wzgardzone Miłosierdzie Boga
Ogień nieugaszony
Uwikłani w rzeczy przyziemne
Posłuszeństwo
Dotknij piekielnych murów
Opis piekła według Sługi Bożej Siostry Faustyny Kowalskiej
Piekło według wizji Sługi Bożej Anny Katarzyny Emmerich
Zstąpienie Pana Jezusa do otchłani
Opis piekła podany przez dzieci fatimskie
Piekło wypluwa prawdę!!!
Wypowiedzi demonów przez opętaną kobietę w czasie egzorcyzmów
Piekło jest straszne
Istnienie
piekła
Zstąpienie do piekła
Piekło istnieje
Piekło jest straszniejsze aniżeli myślimy
Piekło w całej swej okropności
Matka Boża do „Ostrzeżenia z zaświatów"
Piekło nienawidzi stuły kapłana
65
68
68
70
71
77
77
79
83
94
104
110
112
114
115
116
117
118
119
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
135
135
137
137
139
139
141
142
144
145
145
Zgłoś jeśli naruszono regulamin