live-your-dreams.pdf

(1463 KB) Pobierz
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"Live your dreams"
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.darmowe-ebooki.com
Copyright by Złote Myśli & Les Brown, rok 2013
Autor: Les Brown
Tytuł: Live your dreams
Data: 17.11.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abraham Lincoln powiedział kiedyś: „To, kim jestem,
oraz to, kim mam nadzieję się stać, zawdzięczam swojej
matce”.
Książkę tę dedykuję mojej matce, Mamie Brown, któ-
rej miłość i pomoc przyczyniły się do tego, kim jestem dzi-
siaj oraz kim mam nadzieję stawać się przez resztę życia.
Mama pokazała mi, co to znaczy mieć marzenia oraz jak
zamieniać je w rzeczywistość.
Dedykuję ją również dzieciom adoptowanym, a także
tym, które wychowują się w rodzinach zastępczych. I wresz-
cie tym wszystkim, którzy ośmielają się mieć marzenia.
— Les Brown
Spis treści
Podziękowania
............................................................................................................ 7
Przedmowa do wydania polskiego
...................................................................... 9
Mały synek Mamie Brown
..................................................................................... 11
Niezwykłe losy Lesa Browna
Silne pragnienie — rzecz nieodzowna!
............................................................50
Potęga wewnętrznej motywacji
Siła zdolna wywołać zmianę
................................................................................84
Niepokorni zwycięzcy potrafią zmieniać własne życie
Cztery kroki ku wspaniałości
Ustalanie celów
Obudź się i bierz do pracy nad własnymi marzeniami
.............................. 108
Wcielaj marzenia w życie
................................................................................... 129
Skupianie uwagi
................................................................................................... 154
W jaki sposób cele nadają kierunek naszemu życiu
Jak pokonać bezpodstawne lęki
Lęk przed żabami
................................................................................................... 184
Młodzi ludzie bez celu w życiu
.......................................................................... 218
Umiejętność dostrzegania wspaniałości w sobie samym
oraz w innych
Bądź pozytywnie naładowany...........................................................................
256
Jak oczyścić życie z negatywnych myśli oraz z toksycznych osób
Przemyślenia końcowe
To jest możliwe!
..................................................................................................... 292
Plan działania
......................................................................................................... 327
5
Wcielaj marzenia w życie
Pamiętajmy, że tragedia życia nie polega
na niemożności osiągnięcia osobistych celów, lecz na
ich nieposiadaniu. Niemożność spełnienia marzeń
nie jest żadną klęską. O klęsce możemy mówić, gdy
nie ma się żadnych marzeń, które można by spełniać.
To samo dotyczy ideałów. To żaden wstyd nie móc
sięgnąć gwiazd. Wstydem jest, gdy na naszym niebie
brakuje gwiazd, po które moglibyśmy sięgać.
dr
B
enjamin
i
saiah
m
ays
Człowiek, który nie marzy, nie ma po co żyć.
— G
eorGe
F
oreman
P
amiętam, że jako młody mieszkaniec dzielnicy Over-
town często widywałem okolicznych alkoholików,
129
Zgłoś jeśli naruszono regulamin