Podstawy apologetyki katolickiej.pdf

(4068 KB) Pobierz
Katolicyzm odkłamany, czyli
podstawy apologetyki katolickiej
APOLOGETYKA
Łac. „apologeticum” – dział teologii zajmujący się obroną wiary przed
zarzutami przeciwników oraz uzasadnianiem podstawowych prawd wiary
przy pomocy argumentów historycznych i racjonalnych oraz odniesienia się
do Biblii. Służy wykazaniu braku konfliktu między nauką a religią oraz
rozumem a wiarą.
Główne „fronty” apologetyki: protestanci, ateiści, liberałowie.
HISTORYCZNE MITY NA TEMAT KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
KRUCJATY – TŁO HISTORYCZNE
Tereny Ziemi Świętej były pierwszym obszarem na którym rozprzestrzeniało się
chrześcijaństwo, przed islamskim podbojem znaczną część jej społeczeństwa
stanowili chrześcijani
W VII wieku(622) powstaje Islam, prowadzi intensywną ekspansję w pierwszych
wiekach swojego istnienia podbija Ziemie Świętą, w 635 – Syrie, 638 – Jerozolimę,
642 – Egipt, do 700 – Afrykę północną
Kalif Al-Hakim(985-1021) prześladuje chrześcijan: zniszczył bazylikę grobu
świętego(1009), w latach 1004-1014 spalił lub ograbił około 30 tys kościołów,
usunięcie wszystkich krzyży, zniszczenie mszałów
Turcy seldżuccy: palili kościoły, mordowali księży i pielgrzymów. Stanowili też
zagrożenie dla Bizancjum(podbili Anatolię – dzisiejsza Turcja)
KRUCJATY - POCZĄTEK
Cesarz Aleksy I Komnen wyprawił posłów do papieża z prośbą o pomoc z zachodu
Mowa Papieża Urbana II na synodzie w Clermont(1095, Francja), główne tematy:
agresja Turków Seldżuckich, potrzeba Wyzwolenia Miasta Świętego(Jerozolimy) i
chwycenia za broń. Od tego czasu pielgrzymom wolno było nosić broń.
I Krucjata była przede wszystkim pielgrzymką pokutną w celu odzyskania
zagrabionych przez mułzułmanów ziem. Dla uczestników wyprawy ogłoszono
odpust zupełny: „ktokolwiek wyrusza na wyprawę, by uwolnić kościół Boży w
Jerozolimie, z samej pobożności, a nie dla zdobycia sławy czy pieniędzy, może
zastąpić tą wyprawą wszelką pokutę za grzechy”
Zgłoś jeśli naruszono regulamin