Słowniczek współczesnej gwary uczniowskiej pod red Moniki Kresy (2016).pdf

(6190 KB) Pobierz
Anna Orłowska, Julia Kubuszewska, Iwo Zatorski, Basia Stasiewicz,
Paulina Iwulska, Antonina Tołwińska, Mikołaj Weiss, Igor Staręga,
Michał Suchożebrski, Maria Błońska, Zuzanna Godek, Mikołaj Gawryś,
Natalia Skierska
Słowniczek
współczesnej
gwary
uczniowskiej
pod redakcją Moniki Kresy
Słowniczek
współczesnej gwary
uczniowskiej
Anna Orłowska, Julia Kubuszewska, Iwo Zatorski,
Barbara Stasiewicz, Paulina Iwulska, Antonina Tołwińska,
Mikołaj Weiss, Igor Staręga, Michał Suchożebrski, Maria Błońska,
Zuzanna Godek, Mikołaj Gawryś, Natalia Skierska
Słowniczek
współczesnej
gwary
uczniowskiej
pod redakcją Moniki Kresy
Publikacja powstała w ramach seminarium
Mistrz i Uczeń na Uniwersytecie Dzieci.
Warszawa 2016
Publikacja powstała w ramach seminarium Mistrz i Uczeń
na Uniwersytecie Dzieci.
(http://www.uniwersytetdzieci.pl/,
http://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/)
Redakcja naukowa i językowa:
dr Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
Okładka, projekt typograficzny, skład i łamanie:
Wojciech Bryda
© Copyright by Uniwersytet Dzieci, Bel Studio
Wydanie I, Warszawa 2016
ISBN:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin